Regler och Registerbeskrivning

För att lösa ut förmånen måste du ha fyllt 18 år och vara fast bosatt inom Föli-området, Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko. Förmånen gäller endast nya Föli-resekortskunder. Om du inte har åkt med resekortet med Åbo regionala kollektivtrafiks buss efter att Föli-trafiken inleddes, dvs. efter 07/2014 , är du berättigad till förmånen.

Om du uppfyller ovan nämnda villkor får du i posten ditt eget Föli-resekort och ett presentkort värt 20 euro inom fyra till fem veckor. Obs! 20 euro är färdigt laddad i värdekort. Ifall du väljer säsongkort är presentkortet bifogat i brevet, och förmånen kan utlösas i följande Föli-servicekontor:

  • Kollektivtrafikens servicebyrå, Auragatan 5, Åbo
  • Samservicekontoret Monitori, Köpcentrum Skanssi, 2.a vån., Skansgatan 10, Åbo
  • Samservicekontoret i S:t Karins, Lautakunnankatu 4, S:t Karins
  • Samservicekontoret i Pikis, Pikis bibliotek, Hadvalantie 9, S:t Karins
  • Samservicekontoret i Reso bibliotekshus, Eeronkuja 2, Reso
  • Samservicekontoret i Nådendal Käsityöläiskatu 2, Nådendal
  • Samservicekontoret i Lundo, Kirkkotie 13, Lundo
  • Huvudbiblioteket i Rusko, Vanhatie 4, Rusko
Efter kampanjens slut får du ett tackmeddelande per e-post. Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje part och används inte för direktmarknadsföring.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Registeransvarig
Åbo stad, den regionala kollektivtrafiken, Puolalagatan 5, 20100 Åbo

Registrets benämning
Kampanjregistret för Åbo stads regionala kollektivtrafik

Registrets ändamål
Personuppgifterna behandlas i Föli-kampanjen inom ramen för gällande lagstiftning, vilket innebär att de som fyller villkoren blir tillsända ett Föli-resekort. De deltagande får ett tackmeddelande per post vid kampanjens slut. Uppgifterna används inte för marknadsföring och de lämnas inte ut till tredje part.

Uppgifterna i registret
I tjänsten kan behandlas uppgifter som hör till följande grupper:
- för- och efternamn
- personnummer*
- gatuadress
- postnummer
- postkontor
- e-postadress
- mobilnummer

*personnumret frågas för att beställarens hemort ska kunna bekräftas.

Utlämnande av uppgifterna
Personuppgifterna lämnas inte ut till tredje part och översänds inte till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet.

Skyddet av registret
Uppgifterna samlas i databaser som skyddas med brandmurar, lösenord och andra tekniska metoder. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta och bevakade utrymmen och endast vissa på förhand utnämnda personer får hantera uppgifterna. Förbindelsen på datainsamlingssidan är SSL -skyddad.

Tekniska störningar
Åbo stads regionala kollektivtrafik ansvarar inte för eventuella tekniska störningar.

Remarketing
Vi använder remarketing i vår annonsering i form av Google AdWords Display-reklamer och uppsökande reklam för att kunna rikta våra reklamer bättre till människor som är intresserade av dem. Du kan också välja bort reklamerna, se här https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sv.